ಲಕ್ಕಿ ಬಾಂಬೂ ಎಂದೇ ಕರೆಯುವ ಮತ್ತು ಮನೆಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯತರುವ ‘ಭಾಗ್ಯ ಬಿದಿರು’…!

‘ಲಕ್ಕಿ ಬಾಂಬೂ’ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ‘ಭಾಗ್ಯ ಬಿದಿರು’ ಎಂಬ ಸಸ್ಯವು ಮನೆಗೆ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಾಸ್ತು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಿದಿರಿನ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಸಸ್ಯವಲ್ಲ. ನೀರಿನಲ್ಲಿರಿಸಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದಾದ ಈ ಸಸ್ಯವು ಮನೆಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಧಾನ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಯೋಗ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿರಿಸುವುದರಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸುನಿಶ್ಚಿತ. ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿಯೂ, ಧನಲಬ್ಧಿಗಾಗಿ ಆಗ್ನೇಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿಯೂ ಇರಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಆ ಸಸ್ಯದ ಕಾಂಡಗಳನ್ನು ಕೆಂಪು ರಿಬ್ಬನ್‌ನಿಂದ ಸುತ್ತಿದರೆ ಅದು ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು […]

Continue Reading

ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಎಂದರೇನು ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವುದರ ಉದ್ದೇಶವೇನು ಗೊತ್ತಾ..!

ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಎಂದರೇನು: ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಎಂಬುದು ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಜರ್ಮನಿಯ ನಾಜಿ ಆಡಳಿತದ ಧ್ವಜದ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇದರರ್ಥ ಅದೃಷ್ಟ ಹಾಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದರ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಎಂಬುದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದವಾಗಿದೆ. ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಪದವನ್ನು ‘ಸು’ ಮತ್ತು ‘ಆಸ್ತಿ’ ಎಂದು ಎರಡು ಪದಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದಾಗ, ಸು ಎಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ಅಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಆಗಲಿ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಿ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಾನವರು ರೂಪಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಸಂಕೇತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಬೆಟ್ಟ ಮತ್ತು ಗುಹೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು […]

Continue Reading

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಧೂಪವನ್ನು ಹಚ್ಚುವುದೇಕೆ? ಇದರ ಹಿಂದಿನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣ ಏನು ಗೊತ್ತಾ..!

ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ ದೇವತೆಗಳು ಸುಗಂಧಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯು ಪುರಾತನ ಐಗುಪ್ತ್ಯರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಅವರಿಗೆ, ಧೂಪ ಸುಡುವುದು ಆರಾಧನೆಯ ಒಂದು ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಕ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು. ದೇವತೆಗಳು ತಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿಯೇ ಇವೆಯೆಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಧೂಪವನ್ನು ಹಚ್ಚುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಕೇವಲ ನಂಬಿಕೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹಿಂಧೂ ಧರ್ಮಗಳ ಸಂಬಂಧವಾದ ಆಚರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಧೂಪವನ್ನು ಸುಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡಿಕೆಯಾಗಿ, ಈಗ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಧೂಪಗಳ ಸುವಾಸನೆಯನ್ನು ಆನಂದಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸುಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪದವು, ಹೊಗೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಸುಡಲ್ಪಡುವ ವಸ್ತುವನ್ನು […]

Continue Reading

ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರದ ಪ್ರಪಂಚದ ಏಕೈಕ ಬ್ರಹ್ಮನ ದೇವಾಲಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ..!

ಒಂದೊಂದು ದೇವರ ಒಂದೊಂದು ಅವತಾರಗಳಿಗೂ ಭಾರತದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ದೇವಾಲಯಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ದೇವಾಲಯಗಳಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೂಲವಾದ ಕಾರಣವಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮನ ಪೂಜೆ ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕೂ ಇದೆ ಒಂದು ಕಾರಣ: ವಿಷ್ಣುವಿನ ನಾಭಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದ ಬ್ರಹ್ಮ ಚತುರ್ದಶ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು. ಹೀಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಸೃಷ್ಟಿಯ ವೇಳೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಶತರೂಪಳೆಂಬ ಸುಂದರ ದೇವತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ. ತಾನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಈ ದೇವತೆಯಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ಮೋಹಗೊಂಡ. ಬ್ರಹ್ಮನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದಳಾದರೂ ಎಲ್ಲಾ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಲು ಬ್ರಹ್ಮ […]

Continue Reading

ನೀವು ಜನಿಸಿದ ಸಮಯ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೇಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ..!

ನೀವು 6:00 am ಮತ್ತು 8:00 am ನಡುವೆ ಜನಿಸಿದರೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಿಗೂಢ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ ಈ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ನೀವು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವಿಕೆಯ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಮೇಲೆ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು 8:00 am ಮತ್ತು 10: 00 am ನಡುವೆ ಜನಿಸಿದರೆ. ನೀವು ಪಕ್ಷದ ಸಾಕಷ್ಟು ಜೀವನ. ನೀವು ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಹಣವು ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತಮ […]

Continue Reading

ವಾಸ್ತು ದೋಷ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಸ್ತು ಇದ್ರೆ ಸಾಕು..!

ಹೌದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮನೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಆಫೀಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತು ದೋಷ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾನೇ ಮುಖ್ಯ, ಹಾಗಾಗಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಾಸ್ತು ದೋಷದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಲೆಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪುರಾಣಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತು ದೋಷ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಎಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಗಿಡವನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದರು ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ಗಿಡ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ತುಳಸಿ ಗಿಡದ ದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದಲೇ ಪಾಪಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತವೆ. ವಾಸ್ತುದೋಷ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೂ […]

Continue Reading

ಮದುವೆಯಾಗಲು ನಾನಾ ಸಂಕಷ್ಟ ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ, ಬೇಗ ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತೆ..!

ಶುದ್ಧ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸತ್ವಪೂರ್ಣ ಸನ್ನಿಧಿ. ಸಾತ್ವಿಕ ಸೇವಾನಿಷ್ಠರು, ಸಮಗ್ರ ಪರಿಕರ, ಸನ್ನಡತೆಯ ಪರಿವಾರ, ಸಮೃದ್ಧ ಭಕ್ತಗಣ, ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಮಾನ ಸ್ಥಾನ, ಇವೆಲ್ಲದರ ಪರಿಣಾಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇವಾನುಗ್ರಹ ದೊರಕುವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳೂ ನೆರವೇರುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಮತ್ತು ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಕಂಕಣ ಭಾಗ್ಯ ನೀಡುವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ದಿ ಪಡೆದಿರುವ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರೆ ಒಂದು ವರುಷದ ಒಳಗಡೆ ವಿವಾಹ ಭಾಗ್ಯ ಲಭಿಸುವುದು ಎಂಬ ಬಲವಾದ ನಂಬಿಕೆ […]

Continue Reading

ವಿಶ್ವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕದ್ರಿ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ..!

ಪರಶುರಾಮನ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಊರು ಮಂಗಳೂರು. ಇಲ್ಲಿ ರಾಜರ ಕಾಲದಿಂದಲೇ ನಿರ್ಮಿತವಾದ ಅನೇಕ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ. ಸುಂದರ ಕೆತ್ತನೆಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿತವಾದ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಆಕರ್ಷಕ, ನಯನ ಮನೋಹರ. ಅವುಗಳ ಬಗೆಗಿನ ದಂತಕತೆಗಳು, ಐತಿಹ್ಯಗಳು ಇನ್ನೂ ರೋಚಕ. ಹಲವು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ನೆಲೆಬಿಡಾಗಿರುವ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಹಾಗು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇವಾಲಯಗಳಿವೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿಯ ಕದ್ರಿ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯವು ಒಂದು. ಬನ್ನಿ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇವಾಲಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ […]

Continue Reading

ನಿಮ್ಮ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಲಕ್ಕಿ ನಂಬರ್ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ..!

ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬರುವ ಲಕ್ಕಿ ನಂಬರ್ ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಶುಭ ಫಲಗಳು ದೊರಕುವುದೆಂಬ ನಂಬಿಕೆ.. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇಲ್ಲಿದೆ ಲಕ್ಕಿ ನಂಬರ್ ನ ಮಾಹಿತಿ ನೋಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.. ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಉಪಯೋಗವಾಗಲಿ.. 1,10,19,28 ದಿನಾಂಕಗಳಂದು ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ 1,2,3,9 ನಂಬರ್ ಗಳು ಲಕ್ಕಿ ನಂಬರ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ 2,11,20,29 ಈ ದಿನಾಂಕಗಳು ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ ವಾಗಿದ್ದರೆ 2,1,5,6 ಈ ನಂಬರ್ ಗಳು ಲಕ್ಕಿ ನಂಬರ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ 3,12,21,30 ದಿನಾಂಕದಂದು ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ 3,1,2,9 ನಂಬರ್ ಗಳು ಲಕ್ಕಿ ನಂಬರ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ […]

Continue Reading

ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಮಂತ್ರ ಜಪಿಸಿದರೆ ಅರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಸಿಗಲಿದೆ..!

ಮಂತ್ರಗಳು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಅರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇರಲು ಮಂತ್ರಗಳು ಸಹಕರಿಸುತ್ತವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗುರಿ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಸಾಕಾರಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತಕರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮನನಾತ್ ತ್ರಾಯತೇ ಇತಿ ಮಂತ್ರಃ ಅಂದರೆ ಯಾವುದರ ಮನನವು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೋ ಅದೇ ಮಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಜಪಿಸುತ್ತೇವೆಯೋ ಅದು ಈಡೇರುತ್ತದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಮಂತ್ರಗಳು ಪೂರಕವಾಗಿರಲಿದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾದದ್ದು, ಆ […]

Continue Reading